April 15, 2010

Traquilitas


 ...este ceea ce ne dorim în clipele când rămânem cu noi înşine, când încercăm să îngropăm praful unei zile sub pulbere de vise...
 
 ...este ceea ce împletim fierbinte în ruga către cer atunci când pare că nimic nu mai are sens...
 
 ...este ceea ce explicăm, desenând acolade timide în aer, umbrei iubitului care a plecat...
 
 ...este un strop azuriu într-un ocean învolburat de furtună...
 
 ...este zbaterea pleoapelor unui nou-născut...
 
 ...este o clipă de răgaz...
 
 
 ...este... 

No comments:

Post a Comment